Patrycja G. Bartosz-Burdiak

Prezes Zarządu Orbis Cannabis Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Marketingu i PR

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge, Centre for European Legal Studies

Prawnik Zarządzający Bartosz-Burdiak Kancelarii Radców Prawnych. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie VIII i X Kadencji. Członek Zrzeszenia Prawników Polskich O/Warszawa.

Autorka licznych publikacji z zakresu procesu sądowego, postępowania administracyjnego oraz brytyjskiego systemu prawnego. Współtwórca wielu opracowań zamieszczonych w systemie Lexis.pl, wydawnictwa prawniczego Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Wykładowca na uczelni wyższej jako specjalista z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Uśmiechnięta, pełna empatii, doskonały warsztat prawny. Jej przyłożenie się do słowa przynosi wymierne korzyści. Jej pasją są techniki pracy legislacyjnej oraz możliwości tworzenia innowacyjnych rozwiązań prawnych. 

Dariusz Jan Nowak

Członek zarządu Orbis Cannabis Sp. z o.o.

Współprzewodniczący Zespołu ds. Biogospodarki przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ekspert w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami. Posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie systemów ERP. Zasiadał przez ponad 6 lat w zarządzie spółki akcyjnej, jako Prezes Zarządu, dzięki czemu wzmocnił swoje umiejętności zarządzające i analityczne. Do realizacji nowych wyzwań, związanych z konopiami, zrezygnował z tej funkcji.

Pomysłodawca innowacyjnych rozwiązań. Realizator wielu projektów unijnych. Zasiada w zespołach: „Biogospodarka”, przy Ministrze Rolnictwa, pod patronatem Prezydenta RP.

Dla niego nie istnieje zdanie: „nie da się”. Pełen energii i umiejętności kompleksowej analizy celów, jakie są przed nim stawiane. Dostrzegający właściwe rozwiązania w momentach istotnych dla powodzenia inwestycji. Prelegent na międzynarodowych konferencjach, z przyjemnością dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Podróżnik, lubi zwiedzać świat na własną rękę. Motocyklista.


Marcin Skrok

Współpracownik ds. Projektów Unijnych ARMIR.

Absolwent Akademii Medycznej w Bydgoszczy (ratownictwo medyczne), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Zdrowie Publiczne) oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Biologia).

Zaangażowany w procesy wdrażania innowacji. Brał udział w tworzeniu grup operacyjnych działających w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji (EIP-Agri). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze skracaniem łańcucha dostaw żywności, wsparciem w zakresie przygotowania wniosków do agencji płatniczych.

Zajmuje się również analizą statystyczną na potrzeby projektów badawczych oraz wsparciem przedsiębiorstw w zakresie rozwoju działalności w obszarze internetowym. 

Rolnik z zamiłowania, propagator rolnictwa zrównoważonego.”

Joanna Witkowska

Specjalistka ds. administracji

Wspiera w codziennej pracy zarząd Orbis Cannabis i dba o sprawne funkcjonowanie biura.

Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, nauczyło ją empatii, komunikatywności i wytrwałości w działaniu, zaś wieloletnia praca na kierowniczych stanowiskach wzbogaciła jej umiejętności w pracy zespołowej, analitycznego myślenia, zarządzania i wysoko rozwinęła zdolności organizacyjne i koordynacyjne.

Hipoterapeutka, która uciekła z wielkiej aglomeracji miejskiej na wieś, żeby być bliżej natury i cieszyć się jej darami. Poznała konopie włókniste “od ziarenka” i doskonale identyfikuje się z misją firmy.

Podróżniczka i wielka miłośniczka zwierząt.