Patrycja Gabriela Bartosz-Burdiak

Radca prawny
Prezes Zarządu Orbis Cannabis Sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge, Centre for European Legal Studies. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Prawnik Zarządzający Bartosz-Burdiak Kancelarii Radców Prawnych. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie VIII i X Kadencji. Członek Zrzeszenia Prawników Polskich O/Warszawa.

Autorka licznych publikacji z zakresu procesu sądowego, postępowania administracyjnego oraz brytyjskiego systemu prawnego. Współtwórca wielu opracowań zamieszczonych w systemie Lexis.pl, wydawnictwa prawniczego Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Wykładowca na uczelni wyższej jako specjalista z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

Prelegent na licznych konferencjach naukowo – biznesowych poświęconych prawu.

Uśmiechnięta, pełna empatii, doskonały warsztat prawny. Jej przyłożenie się do słowa przynosi wymierne korzyści.

Dariusz Jan Nowak

Członek zarządu Orbis Cannabis Sp. z o.o.

Współprzewodniczący Zespołu ds. Biogospodarki przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ekspert w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami. Posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie systemów ERP. Zasiadał przez ponad 6 lat w zarządzie spółki akcyjnej, jako Prezes Zarządu, dzięki czemu wzmocnił swoje umiejętności zarządzające i analityczne. Do realizacji nowych wyzwań, związanych z konopiami, zrezygnował z tej funkcji.

Pomysłodawca innowacyjnych rozwiązań. Realizator wielu projektów unijnych. Zasiada w zespołach: „Biogospodarka” i „Nasiennictwo”, przy Ministrze Rolnictwa, pod patronatem Prezydenta RP.

Dla niego nie istnieje zdanie: „nie da się”. Pełen energii i umiejętności kompleksowej analizy celów, jakie są przed nim stawiane. Dostrzegający właściwe rozwiązania w momentach istotnych dla powodzenia inwestycji.

Podróżnik, lubi zwiedzać świat na własną rękę. Motocyklista.