Rynek konopny – Południe a Północ Europy

Południe Europy.

Najlepsze warunki do uprawy roślin w Europie posiadają kraje południowe takie jak Francja, Hiszpania, Portugalia oraz Włochy. W tych krajach rośnie zainteresowanie uprawą konopi siewnych oraz produkcją towarów wytwarzanych z ich włókna. Uprawa taka jest tam dopuszczalna pod warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń i jest kontrolowana pod kątem procentowej zawartości substancji niedozwolonych.

Na przykład, w Hiszpanii powstają stowarzyszenia udzielające porad w zakresie uzyskania pozwoleń, uprawy, dotacji oraz rynku zbytu konopi. Inne kraje południa Europy, których przepisy prawne zezwalają na uprawę konopi włóknistych to Austria, Węgry, Słowenia i Rumunia. Kraje te, podobnie jak wspomniane wcześniej, mają możliwość otrzymania dotacji z UE, która prawie w całości pokrywa koszty uprawy. Poniżej porównanie areału upraw konopnych różnych krajów europejskich w roku 2016.


Areał upraw konopi w krajach europejskich w 2016 roku. Źródło: EIHA

Północ Europy.

Północ Europy, mimo mniej sprzyjających warunków pogodowych również korzysta z konopi. W krajach takich jak Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja, Dania i Holandia uprawa i przetwórstwo konopi przemysłowych są dozwolone. Na przykład w Wielkiej Brytanii to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydaje licencje zezwalające na taką uprawę. Aby zdobyć tą licencję należy uiścić opłatę aplikacyjną  oraz trzeba opłacić każdorazowe jej przedłużenie, dzięki czemu rząd otrzymuje bezpośrednie wpływy z tytułu upraw konopi.