Spotkanie Zespołu Roboczego ds. Biogospodarki

W dniu 11 kwietnia 2019 r. miało miejsce pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. Biogospodarki, powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Powołany Zespół ma na celu podjęcie działań dla wymiany idei, poglądów, prowadzenia dyskusji z udziałem przedstawicieli każdego z sektorów rynkowych tak, aby ich rezultatem było utworzenie propozycji rozwiązań, jakie, w dalszej kolejności, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie miał możliwość wdrażania poprzez odpowiednie zmiany w prawie.

Mamy zaszczyt ogłosić, iż podczas tego spotkania współzałożyciel i członek zarządu Orbis Cannabis Sp. z o.o. Pan Dariusz Jan Nowak został wybrany na wiceprzewodniczącego Zespołu Roboczego ds. Biogospodarki, powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego.

Gratulujemy objęcia tej bardzo ważnej i pożytecznej funkcji i życzymy samych sukcesów.

Relacja z pierwszego spotkania Zespołu Roboczego ds. Biogospodarki dostępna pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/porozumienie-rolnicze-zespol-roboczego-ds-biogospodarki