Rozwój rynków – krótkie porównanie USA a Europa

Gałęzie przemysłu związane z konopiami, takie jak żywność, zdrowie i uroda rozwijają się na całym świecie, od Europy i Ameryki Północnej po Indie i Chiny. Polska może stać się potentatem w tych sektorach, jeśli tylko nasi inwestorzy skorzystają z nadarzającej się okazji. 

Prognozy globalnego rozwoju

W samych Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek konopny jest już mocno rozwinięty, łączna sprzedaż w tych branżach stanowiła prawie połowę z 688 mln dolarów łącznej sprzedaży produktów z konopi w 2016 roku. Coraz więcej stanów przygotowuje się do pełnego otwarcia amerykańskiego rynku na rolnictwo, przetwórstwo i sprzedaż konopi – co wskazuje na potrzebę ogromnych inwestycji.

Jak wynika z wyżej przedstawionej tabeli, wartość rynku konopnego w USA z każdym rokiem wzrasta. Zwiększający się popyt na produkty z tego rynku, świadomość wykorzystania produktów konopnych, ich właściwości i zastosowania, jak i zmiany w prawie, sprzyjają tej tendencji wzrostowej. Podobna sytuacja zaczyna pojawiać się w Europie, w której rynek konopny dopiero jest w fazie pierwszych etapów rozwoju.

Europa

Na kontynencie europejskim uprawia się obecnie ponad 33,000 hektarów konopi włóknistych. Ze względu na unikalne właściwości, korzyści dla środowiska oraz wysoką wydajność, uprawy konopne są cennym elementem gospodarki rolnej Unii Europejskiej opartej na wizji promowania rozwiązań ekologicznych.

Po latach zapomnienia konopie przeżywają właśnie swój renesans. Wzrost zainteresowania przekłada się na produkcję, która zwiększyła się na świecie o połowę w 10 lat (od ok. 250 milionów funtów w 1999 roku do 380 milionów funtów w roku 2011). Konopie prawdopodobnie rosły w całej Europie jeszcze zanim osiedlili się tu pierwsi ludzie. Obecnie ich produkcja rolna zlokalizowana jest przede wszystkim we Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Węgrzech. Poniższy wykres pokazuje jak w latach 2008 – 2016 zmieniała się wielkość produkcji konopi w Unii Europejskiej (po lewej liczba hektarów).


Areał upraw konopi w Europie w latach 2008 – 2016. Źródło: EIHA

Dla przykładu na kontynencie europejskim w 2013 – w roku ostatniego dużego badania przeprowadzonego przez Europejskie Stowarzyszenie Konopi Przemysłowych

– na łącznym areale 15,700 hektarów zebrano 85,000 ton słomy konopnej, co dało:

  • 43,000 ton paździerza, czyli zdrewniałych łodyg,
  • 25,000 ton włókna,
  • 13,000 ton pyłu konopnego z możliwością ponownego wykorzystania (pellet, kompost i inne).