Orbis Cannabis Sp. z o.o. w Sejmie Rzeczpospolitej Polski

W dniu 05 lutego 2020 r. Orbis Cannabis Sp. z o.o. wzięło udział w konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15 „Konopie Włókniste Innowacyjne Rozwiązanie dla Polskiego Rolnictwa”. Wydarzenie to odbyło się w gmachu Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polski.

Podczas konferencji głos doradczy zabrał Dariusz Jan Nowak z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Przetwórców Konopi omawiając zagadnienie rynku konopnego w Polsce.

Konferencja stała się miejscem wymiany wiedzy pomiędzy ludźmi ze świata polityki, gospodarki, rolnictwa, nauki. Każda z licznych prezentacji, która odbyła się tego dnia, cieszyła się zainteresowaniem i była wartością dodaną dla uczestników wydarzenia.

Do wysłuchania konferencji serdecznie zapraszamy na stronę:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2020&month=02#27131B4EB8BA0C2AC12584FD003C537F