Orbis Cannabis Sp. z o.o. na III Międzynarodowej Konferencji Rolniczej i Sadowniczej w Londynie

Orbis Cannabis Sp. z o.o. na III Międzynarodowej Konferencji Rolniczej i Sadowniczej w Londynie

III Międzynarodowa Konferencja Rolnicza i Sadownicza jest skierowana do wszystkich agronomów, ogrodników, inżynierów rolnictwa, naukowców, młodych osób i ekspertów przemysłowych pracujących w dziedzinie rolnictwa oraz ogrodnictwa i zaprasza wszystkich uczestników do zdobycia międzynarodowego doświadczenia w zakresie badań rolniczych i jej sfery przemysłowej.

W dniach 21 – 22 października 2019 r. podczas III Międzynarodowej Konferencji Rolniczej i Sadowniczej, która odbędzie się w Londynie pod auspicjami Meetings International Pte Ltd, Prezes Zarządu Orbis Cannabis Sp. z o.o. Patrycja G. Bartosz – Burdiak będzie miała zaszczyt przedstawić prezentację na temat: „Perspektyw rozwoju rynku konopi w Polsce w ujęciu praktycznymi i prawnym.”

III Międzynarodowa Konferencja Rolnicza i Sadownicza jest skierowana do wszystkich agronomów, ogrodników, inżynierów rolnictwa, naukowców, młodych osób i ekspertów przemysłowych pracujących w dziedzinie rolnictwa oraz ogrodnictwa i zaprasza wszystkich uczestników do zdobycia międzynarodowego doświadczenia w zakresie badań rolniczych i jej sfery przemysłowej.

Prezentacja, która zostanie przedstawiona w pierwszym dniu Konferencji będzie miała za zadanie opisanie podstaw prawnych, w jakich rozwija się obecnie polski rynek konopny, oraz jakie są prognozy jego dalszego rozwoju. Wspomina zostanie historia systemu prawnego, jego specyfiki, w celu zobrazowania jak szybko dochodzi do rozwoju tego rynku i czy na tej podstawie można prognozować to, że Polska może stać się w niedługim czasie pionierem tego rozwoju na skalę europejską. Omówione zostaną fakty z tego rynku, jego obecny kształt i zapotrzebowanie.

Więcej na temat konferencji i udziału Orbis Cannabis Sp. z o.o. w tym wydarzeniu pod linkiem:

https://www.meetingsint.com/conferences/agriculture-horticulture/abstract/prospects-for-investment-development-in-the-hemp-market-in-poland-in-practical-and-legal-terms