Analiza rynku

Dokonujemy analizy, jaki jest obecnie rynek konopny w Polsce – jakie istnieją już produkty, procesy, technologie, możliwości handlowe

Sprawdzamy, jakich elementów rynku konopnego w Polsce brakuje

Oceniamy, jak ten brakujący element usprawni rynek i jaką może przynieś korzyść.

Analiza korzyści z produktu/usług

Badamy, jaką korzyść może przynieść wprowadzenie nowego produktu/usług na obecnie ukształtowany rynek konopny w Polsce.

Badamy, jaki konkretny dochód przyniesie wprowadzenie nowego produktu/usług na obecnie ukształtowany rynek konopny w Polsce.

Badamy, jak kształtuje się koszt wprowadzenia nowego produktu/usług na obecnie ukształtowany rynek konopny w Polsce, do zysku (prowadzimy analizy opłacalności inwestycji)

Analiza rynku wykonawców i producentów

Analizujemy obecny stan rozwoju technologicznego, medycznego, przemysłowego, w jakim występują konopie w Polsce i zagranicą

Tworzymy listę potencjalnych wykonawców, instytutów, uniwersytetów, przedsiębiorców, których praca i usługi urzeczywistniłyby inwestycję, oraz prowadzimy negocjacje z tymi podmiotami w celu zapewnienia Klientowi faktycznych możliwości współpracy w tym zakresie

Przygotowujemy podstawy prawne do podjęcia współpracy z wykonawcami czy producentami – przygotowujemy i negocjujemy umowy, sporządzamy niezbędną dokumentację

Analizujemy możliwości finansowania współpracy z wykonawcami i producentami w zakresie pozyskania środków unijnych i krajowych

Analiza rynku zbytu produktów i usług

Prowadzimy analizę pod kątem znalezienia odbiorców produktów i usług rynku konopnego – oceniamy kto stanowi potencjalnego odbiorcę, w jakim zakresie i ilości

Analizujemy, w jaki sposób należy dotrzeć do potencjalnego odbiorcy

Badamy, jaki jest koszt wprowadzenia produktu/usługi na rynek pod kątem możliwej do uzyskania ceny sprzedaży produktu/usługi

 

KONSULTING

Doradzamy:

W wyborze wykonawców, producentów, odbiorców produktów z rynku konopnego w skali Polski i zagranicy.

Oceniamy szansę na realizację inwestycji, jej powodzenia.

W wyborze płaszczyzn działania na rynku konopnym.

Finansowanie inwestycji:

Dokonujemy analizy możliwości finansowania inwestycji, pod kątem źródła finansowania, wysokości kosztów inwestycji i możliwego jej finansowania.u

Czas rozwoju inwestycji:

Do naszych zadań należy również analiza czasu niezbędnego do rozwoju inwestycji.

Dokonujemy analizy etapów tworzenia i rozwoju inwestycji oraz wspieramy te procesy na każdym etapie.

Współpraca międzynarodowa.

Jako firma konsultingowa o zasięgu międzynarodowym, jesteśmy gotowi wesprzeć naszych Klientów w pozyskaniu kontraktów zagranicznych lub współpracy zagranicznej wspierających rozwój rynku konopnego w Polsce.

OBSŁUGA PRAWNA

Sporządzamy i negocjujemy umowy, listy intencyjne.

Przygotowujemy kompleksowo dokumentację niezbędną do wprowadzenia produktu/usługi na rynek.

Oceniamy prawne możliwości rozwoju inwestycji, w tym tworzymy dla Klienta podmioty prawne (spółki), które będą stanowiły bazę rozwoju.

Jesteśmy gotowi do obsługi postępowań sądowych, postępowań egzekucyjnych, postępowań zabezpieczających, dla klientów rozpoczynających czy rozwijających swoje produkty/usługi z rynku konopnego.

Korzystając z naszych usług znajdą Państwo pomoc o charakterze konsultingowym, marketingowym i prawnym. Mogą Państwo skorzystać z naszego doświadczenia i wiedzy budowanych od lat. Posiadamy doświadczenie w tworzeniu platformy do urzeczywistniania swoich pomysłów.

Dla naszych Klientów tworzymy przedsiębiorstwa, w ramach których możliwe jest rozpoczęcie i rozwój produktów oraz usług z rynku konopnego. Zapewniamy również stałą obsługę konsultingową i prawną.