ANALIZA

Analiza rynku:

 • Dokonujemy analizy, jaki jest obecnie rynek konopny w Polsce – jakie istnieją już produkty, procesy, technologie, możliwości handlowe.
 • Sprawdzamy, jakich elementów rynku konopnego w Polsce brakuje.
 • Oceniamy, jak ten brakujący element usprawni rynek i jaką może przynieś korzyść.

Analiza korzyści z produktu/usług:

 • Badamy, jaką korzyść może przynieść wprowadzenie nowego produktu/usług na obecnie ukształtowany rynek konopny w Polsce.
 • Badamy, jaki konkretny dochód przyniesie wprowadzenie nowego produktu/usług na obecnie ukształtowany rynek konopny w Polsce.
 • Badamy, jak kształtuje się koszt wprowadzenia nowego produktu/usług na obecnie ukształtowany rynek konopny w Polsce, do zysku (prowadzimy analizy opłacalności inwestycji).

Analiza rynku wykonawców i producentów:

 • Analizujemy obecny stan rozwoju technologicznego, medycznego, przemysłowego, w jakim występują konopie w Polsce i zagranicą.
 • Tworzymy listę potencjalnych wykonawców, instytutów, uniwersytetów, przedsiębiorców, których praca i usługi urzeczywistniłyby inwestycję, oraz prowadzimy negocjacje z tymi podmiotami w celu zapewnienia Klientowi faktycznych możliwości współpracy w tym zakresie.
 • Przygotowujemy podstawy prawne do podjęcia współpracy z wykonawcami czy producentami – przygotowujemy i negocjujemy umowy, sporządzamy niezbędną dokumentację.
 • Analizujemy możliwości finansowania współpracy z wykonawcami i producentami w zakresie pozyskania środków unijnych i krajowych.

Analiza rynku zbytu produktów i usług:

 • Prowadzimy analizę pod kątem znalezienia odbiorców produktów i usług rynku konopnego – oceniamy kto stanowi potencjalnego odbiorcę, w jakim zakresie i ilości.
 • Analizujemy, w jaki sposób należy dotrzeć do potencjalnego odbiorcy.
 • Badamy, jaki jest koszt wprowadzenia produktu/usługi na rynek pod kątem możliwej do uzyskania ceny sprzedaży produktu/usługi.

KONSULTING

Doradzamy:

 • W wyborze wykonawców, producentów, odbiorców produktów z rynku konopnego w skali Polski i zagranicy.
 • Oceniamy szansę na realizację inwestycji, jej powodzenia.
 • W wyborze płaszczyzn działania na rynku konopnym.

Finansowanie inwestycji:

 • Dokonujemy analizy możliwości finansowania inwestycji, pod kątem źródła finansowania, wysokości kosztów inwestycji i możliwego jej finansowania.

Czas rozwoju inwestycji:

 • Do naszych zadań należy również analiza czasu niezbędnego do rozwoju inwestycji.
 • Dokonujemy analizy etapów tworzenia i rozwoju inwestycji oraz wspieramy te procesy na każdym etapie.

Współpraca międzynarodowa.

 • Jako firma konsultingowa o zasięgu międzynarodowym, jesteśmy gotowi wesprzeć naszych Klientów w pozyskaniu kontraktów zagranicznych lub współpracy zagranicznej wspierających rozwój rynku konopnego w Polsce.

OBSŁUGA PRAWNA

 • Sporządzamy i negocjujemy umowy, listy intencyjne.
 • Przygotowujemy kompleksowo dokumentację niezbędną do wprowadzenia produktu/usługi na rynek.
 • Oceniamy prawne możliwości rozwoju inwestycji, w tym tworzymy dla Klienta podmioty prawne (spółki), które będą stanowiły bazę rozwoju.
 • Jesteśmy gotowi do obsługi postępowań sądowych, postępowań egzekucyjnych, postępowań zabezpieczających, dla klientów rozpoczynających czy rozwijających swoje produkty/usługi z rynku konopnego.

Korzystając z naszych usług znajdą Państwo zarówno pomoc o charakterze konsultingowym, marketingowym, prawnym, jak i mogą Państwo skorzystać z naszego doświadczenia i wiedzy budowanych od lat w zakresie tworzenia platformy do urzeczywistniania swoich pomysłów.

Dla naszych Klientów tworzymy spółki celowe, przedsiębiorstwa w ramach których możliwe jest rozpoczęcie lub rozwój produktów/usług z rynku konopnego, jak i zapewniamy stałą obsługę konsultingową i prawną.