Do 12 marca 2020, nasza spółka złożyła łącznie 6 projektów,

które są związane z dofinansowaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie M16 Współpraca.

0
Zawiązanych Konsorcjów
0

Wartość kosztów kwalifikowanych netto

Polskie Technologie Konopne

Innowacyjna technologia pozyskiwania substancji pektynowych ze słomy konopnej przy jednoczesnym pozyskiwaniu włókna konopnego i paździerzy.

Polskie Pasze Konopne

Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacji technologicznej i produktowej, związanej z produkcją paszy dla zwierząt gospodarskich, w oparciu o badanie przyswajalności białka, oraz związków zawartych w konopiach.

Polskie Maszyny Konopne

Budowa prototypu BĘBNOWEJ MŁOCARNIO – SZUSZARNI SEPARACYJNEJ do konopi włóknistych.

Polska Genetyka Konopna

Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności technologicznych i produktowych, związanych ze standaryzacją upraw konopi włóknistych.

Lubuski Ośrodek Badań Konopi Włóknistych

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii przetwarzania konopi włóknistej w celu uzyskania oleistych produktów o wysokiej zawartości substancji biologicznie aktywnych oraz opracowanie innowacyjnego oleistego produktu zawierającego zestandaryzowane ilości terpenów.

HEMP-HERBS

Opracowanie innowacyjnych produktów konopnych, zawierających zioła, przy użyciu nowej technologii ekstrakcji.

Każdy z wyżej opisanych projektów to rozwiązanie innowacyjne. Ich zakres i charakter jest podyktowany wiedzą i doświadczeniem twórców. Twórcy ci dostrzegają bieżące potrzeby rynku w Polsce i na świecie. To sprawia, że cel projektu to cel realny i wspierający rozwój wiedzy i techniki. Bez pracy, ciągłych prób, ulepszania nie byłoby postępu. Teraz taki postęp możemy dostrzegać również na rynku konopnym. 

W przypadku rynku konopnego można dostrzec jego wyjątkowy potencjał. Zmiany w przepisach prawa, praktyce, potrzebach konsumentów, sprawiają, iż ten rynek jest jeszcze do zagospodarowania. Oznacza to również miejsce dla innowacyjnej myśli, produkcie czy technologii. 

Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować  – już po niej.” Henry Ford