Do 12 marca 2020, nasza spółka złożyła łącznie 7 projektów,

związanych z dofinansowaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie M16 Współpraca.

0
Zawiązanych Konsorcjów
0
Wartość kosztów kwalifikowanych netto

Polskie Technologie Konopne

Innowacyjna technologia pozyskiwania substancji pektynowych ze słomy konopnej przy jednoczesnym pozyskiwaniu włókna konopnego i paździerzy.

Polskie Pasze Konopne

Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacji technologicznej i produktowej, związanej z produkcją paszy dla zwierząt gospodarskich, w oparciu o badanie przyswajalności białka, oraz związków zawartych w konopiach.

Polskie Maszyny Konopne

Budowa prototypu BĘBNOWEJ MŁOCARNIO – SZUSZARNI SEPARACYJNEJ do konopi włóknistych.

Polska Genetyka Konopna

Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności technologicznych i produktowych, związanych ze standaryzacją upraw konopi włóknistych.

Lubuski Ośrodek Badań Konopi Włóknistych

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii przetwarzania konopi włóknistej w celu uzyskania oleistych produktów o wysokiej zawartości substancji biologicznie aktywnych oraz opracowanie innowacyjnego oleistego produktu zawierającego zestandaryzowane ilości terpenów.

HEMP-HERBS

Opracowanie innowacyjnych produktów konopnych, zawierających zioła, przy użyciu nowej technologii ekstrakcji.

oraz naszego autorstwa:

UNITED FARMERS

Innowacyjna platforma informatyczna bazująca na unikatowych rozwiązaniach technologii cyfrowej, innowacyjnych metodach organizacji i marketingu, umożliwiająca skuteczną organizację, integrację i funkcjonowanie łańcucha marketingowego na rynkach rolnych.